Francuskie cmentarze

Francuskie cmentarze

Paryż pełen jest wielu miejsc, które warte są obejrzenia przez turystów, którzy do niego przybywają. Jednym z miejsc, które będąc w Paryżu trzeba zobaczyć są licznie obecne w nim cmentarze. Zwiedzanie cmentarzy na pewno nie zainteresuje wszystkich. A szkoda, bo na paryskich cmentarzach odnajdziemy wiele grobów o bardzo ciekawej formie. Dla wielu atrakcją jest odwiedzenie grobu znanych postaci. Paryskie cmentarze pełne są grobów, w których pochowani zostali najznakomitsi pisarze, poeci czy artyści. Osoba, która zainteresowana jest zwiedzaniem paryskich cmentarzy koniecznie powinna odwiedzić najstarszy cmentarz Paryża jakim jest cmentarz Montmartre. Cmentarz ten położony jest u podnóży wzgórza o takiej samej nazwie. Polacy odwiedzają ten cmentarz także ze względu na to, że pochowanych jest na nim bardzo wielu Polaków. Wystarczy wspomnieć chociażby Juliusza Słowackiego, którego twórczość znana jest chyba każdemu Polakowi. Niektórzy będąc w Paryżu nie wyobrażają sobie nie odwiedzić tego cmentarza i nie zapalić na grobie mistrza chociaż jednej lampki. Na cmentarzu tym pochowanych jest także wiele znakomitości z francuskiego świata sztuki. Wspomnieć można chociażby znanego francuskiego kompozytora jakim był Hector Berlioz.