Geneza wyspy Djerba

Geneza wyspy Djerba

Djerba jest to wyspa przepełniona subtelnością i łagodnością. To właśnie na Djerbie spotkamy się z łagodnym klimatem, niekończącymi się plażami o niezwykle delikatnym piasku i ciepłym morzem, które praktycznie nie posiada fal. Turyści, który zdecydowali się na opuszczenie murów hotelu i wyjście poza teren hotelowych ogrodów, będą urzeczeni ogromem historycznych pamiątek. Na południowym krańcu wyspy znajdują się niewielkie ruiny Meninx. Meninx była to osada założona w ósmym wieku przed naszą erą przez Fenicjan. Osada ta doskonale także funkcjonowała w czasach rzymskich. Dobrobyt w jakim żyli mieszkańcy Meninx doskonale odzwierciedla wybudowana przez nich grobla, która łączyła wyspę ze stałym lądem. Dzięki temu mieszkańcy Meninx mieli ułatwione kontakty handlowe z kontynentem afrykańskim. Najprawdopodobniej w okolicach ósmego wieku na Djerbę przybyli także pierwsi Żydzi, którzy mieli bardzo przychylna atmosferę do kultywowania swojej tradycji i wiary. W samym centrum wyspy po dziś dzień znajdują się miejscowości typowo żydowskie, w których mieszka społeczność żydowska i funkcjonuje kilka synagog. Te miejscowości to Hara Kebira i Hara Seghira. Najsłynniejszą synagogą na Djerbie jest synagoga El Ghriba, co w tłumaczeniu oznacza cudzoziemkę. Historia tej synagogi sięga roku pięćset osiemdziesiątego szóstego przed naszą erą.