Luwr

Luwr

Będąc w Paryżu, nie sposób wybrać się do tego właśnie muzeum sztuki. Luwr, bo właśnie o tym obiekcie turystycznym mowa w niniejszym artykule, to bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc w stolicy Francji. Luwr, to obecnie muzeum, lecz tak naprawdę – monumentalny pałac królewski. Warto zaznaczyć, że jest to miejsce o randze międzynarodowej. Luwr bowiem jest nie tylko największym muzeum Paryża, ale także jednym z największych niemal na całym świecie. Będąc przy tym temacie, warto zaznaczyć, że jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych punktów orientacyjnych francuskiej stolicy. Dotyczy to zarówno aspektu historycznego, jak i turystycznego. Omawiana budowla wznosi się pomiędzy Rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany, a ogrodami Tuileries i Rue de Louvre. Jeśli chodzi o same budynki należące do kompleksu, ich powierzchnia wynosi sześćdziesiąt i pół tysiąca metrów kwadratowych. Jeśli zaś chodzi o dzieła sztuki znajdujące się na terenie muzeum, jest ich trzydzieści pięć tysięcy. Warto wspomnieć, że są to dzieła pochodzące z najdawniejszych czasów, poprzez późniejsze, aż do dziewiętnastowiecznych. Wśród nich warto wymienić Mona Lisę, która wyszła spod pędzla Leonarda, czy też stelę z kodeksem Hammurabiego, bądź Nike z Samotraki. Są to tylko niektóre z dzieł światowego dziedzictwa, cieszące się niezwykłą sławą.