Lyon

Lyon

Owe miasto plasuje się na trzeciej pozycji wśród francuskich aglomeracji. Oczywiście w momencie, gdy pod uwagę weźmiemy wielkość. Jednak Lyon, bo właśnie o tym mieście mowa, jest wyjątkowy nie tylko ze względu na wielkość i rangę wśród francuskich osad. To miasto wyjątkowe, dlatego wybierając się na wycieczkę do Francji, nie można go nie uznać jako jednego z celów podróży. Lyon położony jest w środkowo – wschodniej części kraju. Warto wspomnieć, że jest to położenie niezwykłe z tego względu, że nad dwiema rzekami: Rodanem oraz Saoną. Niezwykle ważny, aczkolwiek nieznany wszystkim, jest fakt, że Lyon jest miastem założonym przez Rzymian. To wielkie i ważne wydarzenie miało miejsce w roku czterdziestym trzecim przed naszą erą. Jednak nazwa Lyon nie była wówczas znana. Dzisiejszy Lyon bowiem funkcjonował wtedy pod nazwą Lugdunum. Po pewnym czasie owe miasto przekształciło się w niezwykle ważny, bowiem główny ośrodek prowincji Galia. Mówiąc o mieście Lyon, czy też ówczesnym Lugdunum, należy zaznaczyć, że to właśnie tutaj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, które miało wpływ na późniejszy rozwój ludzkości. Mianowicie to właśnie w tym mieście bracia Lumiere zbudowali pierwszy kinematograf, po czym nakręcili pierwszy film. Owe miasto, a mianowicie jego historyczna część, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.