Montmartre

Montmartre

Mówiąc o stolicy Francji, którą jest Paryż, nie można nie wspomnieć p pewnym historycznym fragmencie tego właśnie miasta. Jest nim mianowicie Montmartre. Warto zaznaczyć, że fragment ten leży na zagórzu, które nosi właśnie te samo miano, a znajduje się w dwudziestej ósmej dzielnicy miasta. Warto wspomnieć o tym, że Montmartre, charakteryzuje się tym, że jest zabudowany starymi kamienicami. Ciągną się one wzdłuż uliczek, które mają charakter krętych i ostro wznoszących się. Warto wspomnieć o tym, że uliczki te, tak charakterystyczne dla Montmartre, są brukowane, a przejścia ze schodami niezwykle wąskie. To właśnie dzięki temu są tak charakterystyczne i wyróżniają się na tle innych. Pozostałe części miasta bowiem mają niezwykle odległy od nich charakter, jeśli chodzi o wygląd. Warto zaznaczyć, że w przeszłości dzielnica ta, z którą kojarzy się dziś Montmartre, była centrum rozrywki i jednocześnie siedzibą bohemy artystycznej. Współcześnie jest miejscem, które związane jest z turystyką. Można powiedzieć nawet, że jest to miejsce, które właściwie zostało niemal całkowicie opanowane przez ten właśnie przemysł. Warto wspomnieć o niezwykle ważnym fakcie. Mianowicie chodzi o to, że w przeszłości, bowiem w połowie dziewiętnastego wieku, omawiane miejsce było uwielbiane przez artystyczną cyganerię.