Normandia

Normandia

Kraina ta leży nad kanałem La Manche, oczywiście we Francji. Normandia, bo właśnie o niej mowa, dosłownie oznacza Ziemię Ludzi Północy. Uznawana jest ona za historyczną krainę terenów francuskich. Warto wspomnieć, że w zachodniej części tego właśnie obszaru, rozciągają się Wzgórza Normandzkie. Jeśli natomiast chodzi o wschodnią część krainy noszącej miano Normandia, są to, w przeciwieństwie do przeciwległej części – tereny równinne. Warto wspomnieć o tym, że powierzchnię tę przecina rozległa dolina Sekwany. Mówiąc o tej krainie, należy zaznaczyć, że w przeszłości została ona podzielona na dwa regiony. Pierwszym z nich jest Normandia Dolna, zaś drugim – Normandia Górna. Podział ten został wyłoniony w roku 1956. Za najważniejsze miasto regionu, który jest tematem niniejszego artykułu, uznaje się Routen. To właśnie ono jest najważniejszym ośrodkiem administracyjnym francuskiego regionu. Warto jednak wspomnieć także o innych ważnych miastach. Wśród nich należy wymienić Hawr, Cherbourg, czy też Caen. Każda z wymienionych jednostek osadniczych jest wyjątkowa pod względami turystycznymi. W każdym z tych miejsc bowiem znajduje się wiele obiektów, które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród osób je odwiedzających. Będąc we Francji nie można pominąć omawianego regionu i wymienionych miast.